Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag Kirketjener

 

Christianskirken i Sønderborg søger kirketjener

En stilling som kirketjener ved Christians Sogn i Sønderborg er ledig pr. 1. august 2022.

Vi søger en serviceminded, omhyggelig, fleksibel kirketjener, som har overblik med sans for detaljen og som i samarbejde med vores kirketjener i sognegården, 4 præster, organist, kordegn og kirke- og kulturmedarbejder vil være med til at skabe et godt team. Stilling er en fuldtidsstilling med 37 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver.:

  • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirken.
  • Klargøring af kirkerum og lokaler i forbindelse med de forskellige aktiviteter, herunder ansvar for udsmykning i kirken.
  • Løse lette IT- og teknikopgaver.
  • Daglig rengøring.
  • Afløsning for kirketjeneren i vores sognegård.

Ansættelsen finder sted ved Christians Sogns Menighedsråd, beliggende Ringgade 102B, 6400 Sønderborg.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk/

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420 kr. -364.174 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 282.420 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.247,51 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for kirkeudvalget Ejnar Ørkild på tlf.: 40325853 eller daglig leder Odin Møller på tlf.: 21704971.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 30. juni 2022 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 8. juli 2022 kl. 13:00 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8989fortrolig@sogn.dk (mrk.”kirketjener).