Christianskirkens Cantori

 

CHRISTIANSKIRKENS CANTORI

er et blandet ungdomskor, som består af unge fra 13 år.

Koret øver hver torsdag fra kl. 16.00-17.30 i Christiansgården/kirken og synger til gudstjenester og ved andre lejligheder i kirken. Korsangerne får løn for at synge til tjenesterne og forpligter sig til at synge mindst 2 søndage om måneden.

Vi vægter det sociale samvær meget højt og forventer at du kommer til alle prøver.

Kirkens kor er medlem af FUK – Folkekirkens Ungdoms Kor – og deltager derfor i stævner og arrangementer i FUK regi.

 

Hvis du har lyst til at være med så henvend dig til organist og kantor

Ilona Lobmayer, tlf. 44 12 97 22 el. organist@christianskirken.net

og aftal tid for en prøvesyngning.