Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hvorfor være medlem af folkekirken

Hvorfor være medlem af folkekirken


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 4. april 2016, kl. 11:53

For tiden kører Ateistisk selskab en kampagne, der skal få folk til at melde sig ud af folkekirken. Argumenterne er økonomiske og snusfornuftige: ”Hvorfor skal man betale til noget, man ikke bruger”? Ved at melde sig ud, sparer man penge. Ateistisk selskab ligger hermed helt på linje med den gængse tankegang i tiden, der gør alting op i penge. Vi skal kun bruge vores penge på det, der kan betale sig. I tidens ånd vil jeg derfor komme med nogle bud på, hvorfor det alligevel kan betale sig at være medlem af folkekirken. Der kan selvfølgelig være mange andre grunde.

1: Folkekirken er stedet, der forkynder til tro, håb og kærlighed

Folkekirken er et sted, hvor der tales om, at livet er mere end, hvad videnskaben forklare. Her tales om, at tro, håb og kærlighed er sider af livet, der åbner for nye muligheder. Troen er en tro på, at Guds kærlighed viser sig på korset langfredag. Håbet er et håb om, at Guds kærlighed vil overvinde vreden, volden og døden på det kors og vise os en ny vej. Kærligheden er dermed Guds kraft, der skal gøre alting nyt imellem os. ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”, som Paulus siger. Dette skal siges ind i et liv, hvor håbet forsvinder. Det skal også siges ind i verden, der bliver mere og mere vred og uforsonlig. Krige føres. Vi sviner hinanden til på de sociale medier. Mistænksomheden og småligheden breder sig. Der skal være et sted, hvor det siges, at det kan være anderledes, og at der er håb om en ny verden. Folkekirken er et sådan sted.


2: Folkekirken er stedet, der holder samfundet fast på, at ethvert menneske er ubetinget lige vigtigt

I vores samfund tales der mere og mere om, hvad et menneske er værd. Hvad koster en arbejdsløs, en hjemløs eller en flygtning? Det værste der kan ske, er, at du ender som en taber uden værdi for samfundet. Er du da værd at bruge skattekroner på? Folkekirken er et sted, hvor vi holdes fast på, at alle er ubetinget lige vigtige. Den arbejdsløse og direktøren er således begge en uundværlig del af den store sammenhæng, og skal behandles som sådan. Forestil dig et samfund, hvor denne stemme ikke længere lyder.


3: Folkekirken er for alle

Folkekirken er et af de få steder, hvor alle på tværs af alle skel mødes og sidder på samme bænk. Alle er velkomne uanset kirkelige, politiske, sociale og etniske tilhørsforhold. Det gælder også dem, der søger og tvivler.


4: Folkekirken er et sted for livets store øjeblikke

Et menneske er aldrig ligegyldigt. Ved livets store øjeblikke skal det siges højt, at det afgørende ikke er, hvad et menneske er værd, men at det er elsket. Dette sker ved dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser og for resten søndag efter søndag. Endelig er folkekirken også et sted, hvor du altid kan gå hen og tale med en, uden at det registreres og journalføres. Alt kan siges i fortrolighed. Der er 100% tavshedspligt.


5: Folkekirken er danmarkshistoriens røde tråd

Folkekirken er stedet for den kristendom, der har sat sit præg på Danmark i over 1000 år. Kirkebygninger står rundt omkring i landskabet. En russisk forfatter sagde engang, at kirkerne minder os om, at vi ikke er dyr, men mennesker. Ikke alt i kirkens historie har været lige smukt, men det er det værd at minde hinanden om, at med kristendommen kom lægekunsten, socialvæsenet, videnskaben og kunsten. Kirkerne er således fulde af fortællinger om generationers sorg og glæde. Sådan skal det også gerne fortsætte med at være.


6: …og så er der alt det andet

Folkekirken er mange andre ting. Der er de velholdte kirkegårde og kirkebygninger. Der er det sociale arbejde, der hjælper dem, der er faldet igennem det offentlige sikkerhedsnet. Dem bliver der flere og flere af i disse år. Der er det blomstrende musikliv. Der er undervisning, foredrag, møder og samtaler om livets store spørgsmål.


Forestil dig, at folkekirken ikke længere er der

Folkekirken er ikke nogen selvfølge. Den er der kun så længe, at der er nogen, der finder den vigtig. Den står midt i byen og vidner om, at livet er meget mere end, hvad der kan betale sig. Forestil dig, at den ikke længere er der.

Skrevet af sognepræst Morten Thaysen, Varde Kirke