Børn, Unge og Familier

Som de fleste andre bykirker har vi tilbud af forskellig art til børn og unge.

"Krummer i Kirken" er børnegudstjenester med aftensmad. Der fortælles en kort bibelhistorie ved hjælp af dukken Lambert. Bagefter spises buffet. Fortællemåden er rettet mod førskolebørn, men alle i familien er selvfølgelig velkomne!

En kerneydelse er konfirmationsforberedelsen, detaljer om hvilken kan læses på linket Konfirmander foroven.

Desuden har kirken et kor som organisten leder. Klik på linket til venstre for at se mere om disse.

Præster og kirke- og kulturmedarbejder står for størsteparten af kontakten, der kan bestå i besøg på skolerne og i børnehaver m.m., eller grupper kan tage hen i kirke / sognegård. klik på linket Skole/Kirke for yderligere information.